282/2342
[ zastaviť automatické prehrávanie ]

7. informačný deň

IMG_0022.jpg 7. informačný deňNáhľady7. informačný deň7. informačný deňNáhľady7. informačný deň7. informačný deňNáhľady7. informačný deň7. informačný deňNáhľady7. informačný deň7. informačný deňNáhľady7. informačný deň7. informačný deňNáhľady7. informačný deň

Aleš Bílek (Čiernohronská železnica, n.o.) a Lucia Vačoková (SAŽP) pri prezentácii Ceny Slovenskej republiky za krajinu.