6/6
[ zastaviť automatické prehrávanie ]

7. informačný deň

IMG_0050.jpg 7. informačný deňNáhľady7. informačný deňNáhľady7. informačný deňNáhľady7. informačný deňNáhľady7. informačný deňNáhľady7. informačný deňNáhľady

Aktuálne trendy k sadom a ovocným drevinám v krajine predniesol Bruno Jakubec (TU Zvolen).