4/23
Úvodná stránka / KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA 2017 /

Ing. Zolátn Balko zastupujúci Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu predstavil pozitívne a negatívne príklady využívania zelenej infraštruktúry v našich obciach

04.jpg Ing. Peter Jány (MŽP SR) informoval o možnostiach budovania prvkov zelenej infraštruktúry v rámci OP KŽP 2014 - 2020NáhľadyZástupca MŽP SR Mgr. Adriana Kušíková, PhD. predstavila ekosystémové služby a význam mokradí pre krajinuIng. Peter Jány (MŽP SR) informoval o možnostiach budovania prvkov zelenej infraštruktúry v rámci OP KŽP 2014 - 2020NáhľadyZástupca MŽP SR Mgr. Adriana Kušíková, PhD. predstavila ekosystémové služby a význam mokradí pre krajinuIng. Peter Jány (MŽP SR) informoval o možnostiach budovania prvkov zelenej infraštruktúry v rámci OP KŽP 2014 - 2020NáhľadyZástupca MŽP SR Mgr. Adriana Kušíková, PhD. predstavila ekosystémové služby a význam mokradí pre krajinuIng. Peter Jány (MŽP SR) informoval o možnostiach budovania prvkov zelenej infraštruktúry v rámci OP KŽP 2014 - 2020NáhľadyZástupca MŽP SR Mgr. Adriana Kušíková, PhD. predstavila ekosystémové služby a význam mokradí pre krajinuIng. Peter Jány (MŽP SR) informoval o možnostiach budovania prvkov zelenej infraštruktúry v rámci OP KŽP 2014 - 2020NáhľadyZástupca MŽP SR Mgr. Adriana Kušíková, PhD. predstavila ekosystémové služby a význam mokradí pre krajinuIng. Peter Jány (MŽP SR) informoval o možnostiach budovania prvkov zelenej infraštruktúry v rámci OP KŽP 2014 - 2020NáhľadyZástupca MŽP SR Mgr. Adriana Kušíková, PhD. predstavila ekosystémové služby a význam mokradí pre krajinu
Rozmery
1024*696
Súbor
04.jpg
Veľkosť súboru
288 Kb