1141/2342
Úvodná stránka /

Ing. Tamara Reháčková, PhD. (Národný Trust, n. o.) zaujala obecenstvo témou týkajúcej sa výsadby zelene v krajine

3.jpg Mgr. Tibor Bohó (SAŽP) predstavil možnosti zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondovNáhľadyProf. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. a RNDr. Radovan Hilbert informovali účastníkov konferencie o možnostiach využitia informačných systémov v krajinnej ekológiiMgr. Tibor Bohó (SAŽP) predstavil možnosti zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondovNáhľadyProf. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. a RNDr. Radovan Hilbert informovali účastníkov konferencie o možnostiach využitia informačných systémov v krajinnej ekológiiMgr. Tibor Bohó (SAŽP) predstavil možnosti zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondovNáhľadyProf. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. a RNDr. Radovan Hilbert informovali účastníkov konferencie o možnostiach využitia informačných systémov v krajinnej ekológiiMgr. Tibor Bohó (SAŽP) predstavil možnosti zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondovNáhľadyProf. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. a RNDr. Radovan Hilbert informovali účastníkov konferencie o možnostiach využitia informačných systémov v krajinnej ekológiiMgr. Tibor Bohó (SAŽP) predstavil možnosti zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondovNáhľadyProf. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. a RNDr. Radovan Hilbert informovali účastníkov konferencie o možnostiach využitia informačných systémov v krajinnej ekológiiMgr. Tibor Bohó (SAŽP) predstavil možnosti zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondovNáhľadyProf. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. a RNDr. Radovan Hilbert informovali účastníkov konferencie o možnostiach využitia informačných systémov v krajinnej ekológii
Rozmery
1024*681
Súbor
3.jpg
Veľkosť súboru
278 Kb