3/10
[ zastaviť automatické prehrávanie ]

NFP/Eionet meeting 2014

DSC_0120.JPG NFP/Eionet meeting 2014NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014NFP/Eionet meeting 2014NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014NFP/Eionet meeting 2014NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014NFP/Eionet meeting 2014NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014

Účastníkom mítingu sa prihovoril M. Vavřinek, generálny riaditeľ SAŽP, vľavo H. Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, V. Ferencz, štátny tajomník MŽP SR, vpravo P. Jensen, vedúci programu PAN, EEA.