1/10
[ zastaviť automatické prehrávanie ]

NFP/Eionet meeting 2014

DSC_0111.JPG NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014NáhľadyNFP/Eionet meeting 2014

Príhovor štátneho tajomníka MŽP SR V. Ferencza, vľavo H. Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, vpravo M. Vavřinek, generálny riaditeľ SAŽP.