7. informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine.