Úvodná stránka / Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu: Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry 11