Slávnostné odovzdávanie ocenení autorom víťazných filmov