Vyhlasovateľom súťaže sú Ministerstva životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska.