Za účasti výkonného riaditeľa Európskej environmentálnej agentúry Hansa Bruyninckxa.