Úvodná stránka / Seminár k zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva 28